OnlineRadio
OnlineRadio
Aug 06
Sala ni mazungumuzo ya kweli pamoja na Muumbaji wa vitu vyote. Fikiria jambo hilo! Yehova ni mukubwa kuliko wanadamu katika njia zote, lakini ‘haiko mbali sana na kila mumoja wetu.’ (Maten more
Aug 06
Biblia inatoa mashauri mazuri kuhusu mambo yanayowasumbua watu wengi katika maisha. Mashauri hayo yamewasaidia watu kwa miaka mingi. Sehemu hii itakuonyesha namna mashauri ya Biblia yanavyoweza kukusa more
Aug 06
Pindi moja mwaka wa 32 W.K., mwanafunzi fulani wa Yesu alimwona akisali. Hangeweza kusikia yale Yesu aliyokuwa akimwambia Baba yake, kwa kuwa yaelekea ilikuwa sala ya kimya-kimya. Hata hivyo, Yesu ali more

Biblia inasema nini kuhusu ya sala?Aug 06

Wakati mwingine unaweza kujiuliza, Je? Mwenyeenzi Mungu hujibu sala zote? au hujibu sala za watu fulani tu?, ama huwa hajibu sala yeyote?. Leo tutakwenda kuangazia machache juu ya nini biblia inasema kuhusu sala.

Biblia husema “Yehova yuko karibu na wote . . . wanaomwitia yeye katika ukweli.”(Zaburi 145:18).Inaendelea kusema kwamba Mungu hasikilizi sala za watu ambao wanakataa kumutii. (Isaya 1:15) Lakini, wanaweza ‘kunyoosha mambo’ pamoja naye kwa kubadilisha njia zao.—Isaya 1:18.Ili Mungu ajibu sala fulani, inapaswa kufuata mambo yale anakutaka kufanya kama vile inaonyeshwa katika Biblia.—1 Yohana 5:14.Tunapaswa kuwa katika hali fulani wakati tunasali? WATU FULANI WANAAMINI kama kila mara wanapaswa kupiga magoti, kuinamisha kichwa, ao kutia mikono yao pamoja wakati wanasali. Wewe unawaza namna gani? MAMBO BIBLIA INASEMA Mungu alikubali sala za watu wenye walikuwa wenye ‘kuketi [ao, kukaa]’ ao wenye ‘kusimama’ ao za wale wenye ‘kulala kifudifudi’ ao ‘kupiga magoti.’ (1 Mambo ya Nyakati 17:16; 2 Mambo ya Nyakati 30:27; Ezra 10:1; Matendo 9:40) Mungu hatuombe tukuwe katika hali fulani wakati tunasali. BIBLIA INATUFUNDISHA TENA NINI? Mungu anasikiliza sala za watu wenye kuwa wanyekekevu.—Zaburi 138:6. Unaweza kusali katika luga yoyote, na hata bila kutoa sauti.—2 Mambo ya Nyakati 6:32, 33; Nehemia 2:1-6.jifunze zaidi kuhusu biblia

Aug 06
Sala ni mazungumuzo ya kweli pamoja na Muumbaji wa vitu vyote. Fikiria jambo hilo! Yehova ni mukubwa kuliko wanadamu katika njia zote, lakini ‘haiko mbali sana na kila mumoja wetu.’ (Maten more
Aug 06
Biblia inatoa mashauri mazuri kuhusu mambo yanayowasumbua watu wengi katika maisha. Mashauri hayo yamewasaidia watu kwa miaka mingi. Sehemu hii itakuonyesha namna mashauri ya Biblia yanavyoweza kukusa more
Aug 06
Pindi moja mwaka wa 32 W.K., mwanafunzi fulani wa Yesu alimwona akisali. Hangeweza kusikia yale Yesu aliyokuwa akimwambia Baba yake, kwa kuwa yaelekea ilikuwa sala ya kimya-kimya. Hata hivyo, Yesu ali more